23 studenoga 2009

Prva noć u Barceloni

domaćini
ovo će biti naš naš najvjerniji pratitelj kroz Barcelonu
biciklom kroz gotičku četvrt
Veće smo završili uz un euro cervesa na pragu katedrale

Nema komentara: