01 listopada 2009

Tiboru u pohode

gosti su prihajali...
... regale su nosili

a evo i mladića kog smo došli vidit

Nema komentara: