30 kolovoza 2009

noć i bonaca kad se spoje...

...dobijemo ovakvu sliku, za koje noćne ptice kažu da nije česta

Nema komentara: